SPEKTRA

Kulturarrangør, scenekunst, teater, performance, kurs

Kunstkollektivet SPEKTRA jobber i sjangeroverskridende prosjekter der det visuelle og sceniske flettes sammen og skaper nye og spennende rom for installasjon og performance, ofte med et sterkt estetisk uttrykk. Spektra lager også teater- og sanseforestillinger som er tilrettelagt for publikum med funksjonsvariasjoner.
SPEKTRA består av scenekunstnere Justine Eikås, Tonje Sannes, Theis Irgens og billedkunstner Vilde Eskedal, men kollektivet samarbeider jevnlig med kunstnere fra hele kunstfeltet.

SPEKTRA er snart aktuelle med forestillingen «Klagesangen» som blir en del av Kilden teaters offisielle program for 2025. I tillegg planlegger kollektivet en rekke publikumsrettede aktiviteter, kurs og forestillinger fra sitt nye lokale på Odderøya.

SPEKTRAs teaterplakater, kunstverk og billetter kan kjøpes online, eller ved annonserte forestillinger og arrangementer på Sørlandet.

Ta kontakt her.

Kjøp billetter eller kunsteffekter fra SPEKTRA