Agder Nye Teater

Agder Nye Teater (ANT) er et teater og scenekunstkollektiv som arbeider for å lage, vise og spre scenekunst i Agder – og fra Agder videre ut i landet. ANT består av Magnus Sparsaas og Sebastian Biong.

ANT jobber med å lage eksperimenterende og åpne forestillinger basert på nyskrevet dramatikk for et bredt publikum. Teaterets tydelige estetikk og deres utforskende holdning til formidling, valg av visningsrom og dramatiske tolkninger, har skapt en nesten mystisk identitet utad mot publikum. Forestillingene deres har ofte fokus på identitet, sosialrealisme og utenforskap, og formidler et kunstoppdrag som både opplyser og maner til samfunnsengasjement.

Instagram: @agdernyeteater

Nettside: www.agdernyeteater.no

Fra forestillinger